Kompetanseforbundet deltok på høringen i utdannings- og forskningskomiteen

Generalsekretær Kent Gudmundsen og styremedlem Trond Vegard Sagen Eriksen, styremedlem i Kompetanseforbundet under høringen på Stortinget 8.november 2021

I dag deltok Kompetanseforbundet på utdannings- og forskningskomiteens høring for Statsbudsjettet 2022 med generalsekretær Kent Gudmundsen, og styremedlem Trond Vegard Sagen Eriksen. Video fra høringen kan sees her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2021/H264-full/Hoeringssal2/11/08/Hoeringssal2-20211108-075517.mp4&msid=283&dateid=10004723 Gudmundsen la frem Kompetanseforbundets ambisjoner og ønske om økt satsing, samt hvilke muligheter dette kunne gi for tilbudet innen etter- og videreutdanning. Det er også sendt… Fortsett å lese Kompetanseforbundet deltok på høringen i utdannings- og forskningskomiteen

Fremhevet innlegg

Publisert
Kategorisert som Uncategorized

Kent Gudmundsen tiltrer som generalsekretær i Kompetanseforbundet

Generalsekretæren i Kompetanseforbundet blir Kent Gudmundsen, tidligere 1.nestleder i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Studieforbundene godkjent av Kunnskapsdepartementet går sammen og oppretter «Kompetanseforbundet» som en ny satsing i utdanningssystemet. Tidligere stortingsrepresentant og 1.nestleder i utdanningskomiteen, Kent Gudmundsen tiltrer som generalsekretær. 6 av 10 bedrifter melder at de mangler nødvendig spisskompetanse og mange ansatte kan føle seg tidvis utdatert. Selv om «alle» løfter frem behovet for korte og spissede opplæringstilbud, ser… Fortsett å lese Kent Gudmundsen tiltrer som generalsekretær i Kompetanseforbundet

Sammen skal vi bidra til livslang læring for alle

Kompetanseforbundet er en samarbeidsorganisasjon for de fire studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartementet. Disse er Studieforbundet AOF, Akademisk studieforbund, Studieforbundet Livslang læring og Studieforbundet Næring og Samfunn. Til sammen har studieforbundene langt over 100 medlemsorganisasjoner.

Fremhevet innlegg

Publisert
Kategorisert som Nyheter