200.000 tok etterutdanning i 2023

Oversikten for 2023 er klar og viser at studieforbundene under Kunnskapsdepartementet leverte etterutdanninger gjennom Voksenopplæringsloven til 199 725 personer. Det er en økning på 11% flere deltakere fra året før og en økning på over 33% siden pandemiåret 2020.

Studieforbundene som ligger under KD leverer i hovedsak etterutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og bidra til at arbeidstakere og bedriftene får økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen.

I tillegg til etterutdanningsaktiviteten som trekkes frem her, gjennomføres det en rekke etterutdanningstilbud som leveres gjennom Bransjeprogrammene, Kompetansepluss-ordningene, IMDI og Norskopplæringsordningen, samt levering av etterutdanningstilbud i avtaler med kommuner, fylkeskommuner og bedrifter/organisasjoner på oppdrag.

Utover dette har studieforbundene fire større fagskoler med studiesteder over hele landet, og som har om lag 10% av alle fagskolestudentene i Norge. I vår og høst-semesteret 2023 var det hhv 2695 og 2900 studenter. Våre fagskoler samarbeider tett med partene i arbeidslivet for å imøtekomme ulike kompetanse- og omstillingsbehov. I 2023 finnes det 463 akkrediterte tilbud som tilbys ved våre fagskoler og disse har også en rekke fagområdeakkrediteringer.

Les mer på vår statistikkside.

Du liker kanskje også...