Kent Gudmundsen tiltrer som generalsekretær i Kompetanseforbundet

Studieforbundene godkjent av Kunnskapsdepartementet går sammen og oppretter «Kompetanseforbundet» som en ny satsing i utdanningssystemet. Tidligere stortingsrepresentant og 1.nestleder i utdanningskomiteen, Kent Gudmundsen tiltrer som generalsekretær.

6 av 10 bedrifter melder at de mangler nødvendig spisskompetanse og mange ansatte kan føle seg tidvis utdatert. Selv om «alle» løfter frem behovet for korte og spissede opplæringstilbud, ser vi like fullt at avstanden ofte er stor mellom den enkelte arbeidstaker, behovet i den enkelte bedrift og hva som tilbys i tradisjonelle utdanningsløp. Nå skal vi få på plass en forsterket innsats som vil kunne nå frem med et godt opplæringstilbud til disse gruppene, sier Kompetanseforbundets nye generalsekretær Kent Gudmundsen.

Gudmundsen som har mange år bak seg som utdanningspolitiker både regionalt og nasjonalt, gleder seg til å ta fatt på jobben i Kompetanseforbundet.

Når jeg takket ja til denne muligheten er det på grunn av mitt store hjerte for å løfte utdanningsmuligheter for alle i hele landet, og betydningen det har for samfunnet vårt at vi lykkes. Jeg ser unike muligheter i det vi skal bygge opp nå fremover og som vil bli en viktig bidragsyter i utdanningssystemet vårt.

Gudmundsen trekker frem at Kompetanseforbundet vil samle over 100 organisasjoner og i sum kunne oppnå en unik posisjon i utdanningssystemet siden man representerer lærere, sykepleiere, ingeniører, leger, veterinærer og mange flere arbeidsgrupper. Som ideell utdanningsaktør besitter de gjennom sine studieforbund mye spisskompetanse som raskt kan målrettes inn mot bransjer og grupper som har behov for påfyll underveis.

Dette er en satsing vi har stor tro på og som vi sammen med Gudmundsen gleder oss til å bygge opp. Vi trenger flere lavterskeltilbud over hele landet skal vi lykkes med livslang læring for alle arbeidstakere i Norge. Det unike med samspillet opp mot alle medlemsorganisasjonene og den høye kompetansen våre studieforbund besitter gjør at vi står i en unik mulighet til å levere raskt både korte og lengre spissede arbeidslivsrettede kurs og utdanningsmoduler til bransjer og samfunnet for øvrig, sier Tove Johansen, styreleder i Kompetanseforbundet.

Det vil bli satset på tilbud innenfor fagskoleutdanninger med ulik varighet tilpasset den enkelte, samt kurs- og utdanningsmoduler som gir kompetanse- eller eksamensbevis.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid er to som har etterlyst mer kraftfulle tiltak fra utdanningsmyndighetene for å møte arbeidstakernes og bedriftenes fremtidens kompetansebehov. Utvikling av enkeltemner og utdanningsløp i universitets- og høgskolesektoren tar ofte tid, og ikke alle bransjer har behov for omfattende videreutdanning av sine ansatte for å dekke et behov. Her mener Gudmundsen at Kompetanseforbundet samler en spisskompetanse som kan bidra til et stort kompetanseløft på mange samfunnsområder og at de kan fylle et rom som UH-sektoren i dag ikke fyller. I tillegg løfter han frem at strukturen de vil kunne spille på i denne satsingen er godt representert over hele landet. Det gjør både tilgjengeligheten og nærheten unik – og vil kunne være et godt verktøy til å støtte opp om den nye regjeringsplattformens satsinger for livslang læring.

Vår korte vei fra bransjekunnskap, kompetansetilgang gjennom medlemsorganisasjonene og evne til å levere raskt, fleksibelt og med høy kvalitet over hele landet gjør at vi har ambisjoner om å bli et viktig tannhjul i utdanningssektoren i tiden fremover, avslutter han.

Bakgrunn

Kompetanseforbundet samler studieforbundene godkjent av Kunnskapsdepartementet med godt over 100 medlemsorganisasjoner. Studieforbundene utgjør i dag profesjonelle utdanningsaktører med kurs- og utdanningstilbud av høy kvalitet, utfører sitt oppdrag som ideelle aktører i utdanningssektoren og deler av virksomheten kvalitetssikres av NOKUT. Kompetanseforbundet består av Studieforbundet AOF, Akademikernes studieforbund, Studieforbundet Næring og Samfunn, og Studieforbundet Livslang Læring(tidl. Folkeuniversitetet).

Medlemsorganisasjonene under disse er:

Studieforbundet AOFAEF – Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund
 Arbeiderbevegelsens Presseforbund
 Arbeidernes Ungdomsfylking
 Arbeiderpartiet
 CREO – forbundet for kunst og kultur
 EL & IT Forbundet
 Fagforbundet
 Fellesforbundet
 Fellesorganisasjonen
 Forbundet for Ledelse og Teknikk
 Foreningen Norges Døvblinde
 Framfylkingen
 Handel og Kontor i Norge
 Industri Energi
 Kabinansattes Forbund
 Kristne Arbeidere
 Landsorganisasjonen i Norge
 LO Stat
 Norges Handikapforbund
 Norges Offisersforbund
 Norsk Arbeidsmandsforbund
 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 Norsk Flygerforbund
 Norsk Folkehjelp
 Norsk Jernbaneforbund
 Norsk Lokomotivmannsforbund
 Norsk Manuellterapeutforening
 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 Norsk Sjømannsforbund
 Norsk Sjøoffisersforbund
 Norsk Tjenestemannslag
 Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon
 Pensjonistforbundet
 Skolenes Landsforbund
Akademisk studieforbundAftenskolen Agder
 Aftenskolen Rogaland
 Akademikerforbundet
 Arkitektenes Fagforbund
 Delta
 Den norske kirkes presteforening
 Den norske legeforening
 Den norske tannlegeforening
 Den norske Veterinærforening
 Econa
 Fjellugla
 Forskerforbundet
 Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening
 Naturviterne
 NITO
 Norges Farmaceutiske Forening
 Norges Juristforbund
 Norges Kommunerevisorforbund
 Norges Interne Revisorers Forening
 Norges Tannteknikerforbund
 Norsk forening for integrativ terapi
 Norsk Psykologforening
 Norsk Sykepleierforbund
 Norsk Radiografforbund
 Politiets Fellesforbund
 Samfunnsviternes fagforening
 TEKNA
 Utdanningsforbundet
Studieforbundet Livslang LæringAcem Studieorganisasjon
 ANSA
 Ergoterapeutene
 IKT Senior
 Norske Kvinners Sanitetsforening
 Landslaget for norskundervisning
 Likestilling, Inkludering og Nettverk
 Maskinentreprenørenes forbund
 Nasjonalforeningen for folkehelsen
 Norges Helsedansforbund
 Norges Musikkorps Forbund
 Norges Røde Kors
 Norsk Filmklubbforbund
 Norsk Fysioterapeutforbund
 Norsk Radio Relæ Liga
 Norske Kunstforeninger
 Norske Lakseelver
 Organisasjonen Voksne for barn
 Parat
 Seniornett
 Soroptimist Norgesunionen
 Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet
Studieforbundet Næring og SamfunnAttac Norge
 Beiarn Frivilligsentral
 Bygdeservice Norge SA
 Børelv og omeng grunneierlag
 CISV – Internasjonale barneleire
 DNT – Edru Livsstil
Levanger voksenopplæring
 Norsk Esperantoforbund
 Norsk Fagutdanning AS
 Forbundet mot rusgift
 Friskgården
 GENO
 Hyperion
 Håndverkstedet for Barn og Unge
 IOGT
 Junior Chamber International Norge
 Landslaget for offentlige pensjonister
 Latin-Amerikagruppene i Norge
 Libra Helse- og Kostholdsorganisasjon
 Liv i Leire
 mPOWER Academy
 Miljøpartiet De Grønne
 NAF SVO
 Norges Jegerforbund
 Norges Kvinne- og Familieforbund
 Norges Skogeierforbund
 Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 Norsk Fosterhjemsforening
 Norsk Landbruksrådgivning
 Norsk Landbrukssamvirke
 Norsk Sau og Geit
 Norske Landbrukstjenester
 Norsvin
 Nortura
 Oppdal Pensjonistforening
 Operasjon Dagsverk
 Utset- og Tranvikveiens Grunneierlag
 Rogaland Veidemann og Viltstell forening
 Rusfri Oppvekst
 Rød Ungdom
 Raudt/Rødt/Ruoksat
 Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget
 Skogbrukets Kursinstitutt  (Skogkurs)
 TINE Medlem og Rådgivning SA 
 Spire
 Wild X

Du liker kanskje også...