Fornybare energiformer og strategiske valg

Krav til grønn omstilling og veien mot et lavutslippssamfunn vil kreve større innsikt i hvordan vi møter energiomstillingen. Alle organisasjoner vil derfor ha behov for å ha ansatte på flere nivå som forstår hvordan ulike fornybare energiformer kan nyttiggjøres i ulike deler av samfunnet – enten det gjelder boligbygging eller industri- og regional utvikling. Slik vil man settes bedre i stand til å kunne ta velinformerte beslutninger og gjøre bedre strategiske vurderinger.

Kompetanseforbundet, som organiserer studieforbundene under Kunnskapsdepartementet, har derfor utviklet sammen med Akademisk studieforbund og NITO, et etterutdanningstilbud på 10 moduler av totalt 40 timer.

Modul 1 (4 timer), som er en innføring i de ulike energiformene, tilbys alle kommunale- og fylkeskommunale virksomheter på forespørsel.

De øvrige modulene 2-10 som er en innføring og dypere forståelse for den enkelte fornybare energiformen, tilbys gjennom våre studieforbund etter avtale.

Følgende moduler tilbys innenfor dette etterutdanningstilbudet:

Modul 1 – Introduksjon og oversikt over energikilder

Modul 2 – Virkning av klimaendringene

Modul 3 – Vindenergiteknologi på land og i havet

Modul 4 – Hydrodynamisk teknologi

Modul 5 – Tidevanns- og bølgeenergi

Modul 6 – Solcelleteknologi

Modul 7 – Solvarmeteknologi, varmevekslere og varmepumpeteknologi

Modul 8 – Brenselcelleteknologi

Modul 9 – Bergvarme og varmelagring

Modul 10 – Sammendrag og vurdering for utstedelse av Kompetanseattest