Etter- og videreutdanningsstatistikk

Studieforbundene under Kunnskapsdepartementet leverer på samfunnsoppdraget og rammebevilgningene over statsbudsjettet med en omfattende etter- og videreutdanningsaktivitet. I tillegg til etterutdanninger og studieforbundsaktivitet driftes også en rekke fagskoler, og det leveres utdanninger i samarbeid med UH-sektoren.

Nedenfor finner du oversikt over aktiviteten under Kompetanseforbundet.

Voksenopplæringsmidler:

Studieforbundene under KD leverer i hovedsak etterutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen.

2023

Antall kurs

10 455

Antall deltakere

199 725

282 446,5

Antall etterutdanninger

Antall deltakere

Antall timer

8 514

Tilrettelegging

1138

Kart

315 av 356

Antall timer nettundervisning

Deltakere med tilrettelegging

Antall kommuner med aktivitet

(Etterutdanningstilbud fra studieforbund godkjent under Kunnskapsdepartementet og med statsstøtte i tråd med Voksenopplæringsloven.)

Se flere detaljer og analyser på etterutdanningsaktiviteten fra vår egen statistikkportal.

Ytterligere detaljert statistikk for:

Akademisk studieforbund

Studieforbundet AOF Norge

Studieforbundet Livslang læring

Studieforbundet næring og samfunn

Sjekk ut mer fra den offisielle studieforbundsstatistikken på SSB sine hjemmesider.

Fagskolene:

Fagskolene som ligger i studieforbundsordningen utgjør i overkant 10 % av alle fagskolestudenter i Norge årlig. Studentene fordeler seg på fire fagskoler og en rekke fagområder, og hvor skolene i tillegg til ordinær akkreditering av studietilbudene fra NOKUT, også innehar flere fagområdeakkrediteringer.

2023

FagskolerVårHøst
Antall studenterStudiepoengAntall studenterStudiepoeng
AOF Norge1 96531 827199018 258
Folkeuniversitetet73010 0939107 117
Sum:2 69541 9202 90025 375

(Antall studenter)

(Antall studiepong)

(Antall studenter)

(Antall studiepong)

(Innrapportert statistikk til DBH Fagskolestatistikk for vår og høst-semestrene)

Sjekk ut mer fra den offisielle fagskolestatistikken på HK-dir sine hjemmesider.

Øvrige etter- og videreutdanningstilbud*:

Det er en omfattende etter- og videreutdanningsaktivitet blant våre studieforbunds organisasjoner som kommer i tillegg til den lovpålagte statistikken over. Vi jobber med å utvikle denne statistikkdelen av vår virksomhet og vil oppdatere oversikten nedenfor løpende på dette området.

Etter- og videreutdanningstilbud:Deltakere:Timer:
644*6 47116 907
* Finansiering kan være Kompetansepluss, Bransjeprogram, Norskopplæringsordningen (IMDI), NAV, fylkeskommuner/kommuner, bedrifter, m.v.

Nøkkeltall fra og med 2021

Kompetanseforbundet ble opprettet i 2021. Vi presenterer derfor oversikt over statistikk fra våre studieforbunds aktivitet fra og med dette driftsåret.
Sjekk ut statistikken for 2021 her.

Sjekk ut statistikken for 2022 her.