180 000 tok etterutdanning i 2022

Oversikten for 2022 er klar og viser at studieforbundene under Kunnskapsdepartementet leverte etterutdanninger gjennom Voksenopplæringsloven til 179 926 personer. Det er en økning på over 20% flere deltakere siden pandemiåret 2020.

Studieforbundene som ligger under KD leverer i hovedsak etterutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og bidra til at arbeidstakere og bedriftene får økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen.

I tillegg til etterutdanningsaktiviteten som trekkes frem her, gjennomføres det en rekke etterutdanningstilbud som leveres gjennom Bransjeprogrammene, Kompetansepluss-ordningene, IMDI og Norskopplæringsordningen, samt levering av etterutdanningstilbud i avtaler med kommuner, fylkeskommuner og bedrifter/organisasjoner på oppdrag.

Utover dette har studieforbundene fire større fagskoler med studiesteder over hele landet, og som har mer enn 10% av alle fagskolestudentene i Norge. I vår og høst-semesteret 2022 var det hhv 3030 og 2840 studenter. Våre fagskoler samarbeider tett med partene i arbeidslivet for å imøtekomme ulike kompetanse- og omstillingsbehov. I 2023 finnes det 463 akkrediterte tilbud som tilbys ved våre fagskoler og disse har også en rekke fagområdeakkrediteringer.

Les mer på vår statistikkside.

Du liker kanskje også...