Vårt mål er å bidra til bedre tilgang på fleksible og relevante etter- og videreutdanningstilbud tilpasset arbeidslivets behov og på arbeidslivets premisser. Vi skal være et viktig tannhjul i utdanningssystemet som bidrar til dette, slik at flere kan få oppleve reell tilgang på tilbud som støtter opp under den enkeltes muligheter for livslang læring.

Les mer her: om oss.