Skal utvikle rammeverk for micro-credentials med Italia

Kompetanseforbundet skal i 2024 starte et prosjekt sammen med Universitetet i Firenze for å kartlegge muligheter og rammeverk for micro-credentials i Norge og Italia. Prosjektet har fått tilsagn fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom Erasmus-programmet.

Målet med samarbeidet og prosjektet er å trekke erfaringer og se nærmere på innføring og bruk av micro-credentials i henholdsvis Norge og Italia, slik at man kan vurdere felles rammeverk og bidra til at etterutdanninger i hele EU kan få økt anvendelse i møte med omstillinger i samfunnet og arbeidslivet spesielt.

Vi gleder oss til å ta fatt på dette viktige arbeidet, slik at vi kan understøtte livslang læring på tvers av medlemslandene i EU.

Kent Gudmundsen, generalsekretær i Kompetanseforbundet.

Begge partene stiller seg bak perspektivet at Bologna-rammeverket med tilhørende nivåplasseringer i EQF og utstedelse av ECTS-poeng bidrar til mobilitet og tillit til kvalitet og innhold innenfor det formelle utdanningssystemet. Dette bør naturlig nok utvikles videre i EU. Samtidig er det stor variasjon på hvordan ikke-formelle utdanninger og kompetanse tilegnet i arbeidslivet kan få en bedre innramming, uten at man mister fleksibiliteten og fortrinnene denne delen av utdanningssystemet representerer.

Det langsiktige målet må være at hele EU med alle medlemsland kan støtte seg til samme innramming og tilnærming av etterutdanninger, slik at kvalitet, tillit og innhold kan sammenlignes på tvers av landene i det indre marked. Det vil bidra til å understøtte det seriøse og organiserte arbeidslivet hvor kompetanse og dokumentasjon vil få en sterkere plass i tiden som kommer.

Kent Gudmundsen, generalsekretær i Kompetanseforbundet.

Prosjektet skal avsluttes i løpet av 2024.

Du liker kanskje også...