Kompetanseforbundet organiserer de fire godkjente studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartementet, herunder Studieforbundet AOF Norge, Studieforbundet livslang læring, Akademisk studieforbund og Studieforbundet Næring og samfunn.

Som ideell aktør, med godkjenning og støtte fra Kunnskapsdepartementet og forankret i Voksenopplæringsloven, har vi som mål å fylle rommet for etter- og videreutdanning som ramler utenfor fokusområdet til tradisjonell offentlig utdanning. Vi skal levere etter- og videreutdanning for voksne som har behov for kompetansepåfyll enten gjennom korte kurs, sertifiseringer, yrkesnorsk, utdanning som gir grunnlaget for studiekompetanse eller fagbrev, fagskoleutdanninger og andre relevante korte videreutdanninger på høyere nivå. Våre tilbud skal kjennetegnes ved å være fleksible og særlig tilrettelagt for å nå ut til voksne med ulike kompetansebehov og livssituasjoner.

Vi vil også være pådrivere for å utvikle tilbud i samarbeid med partene i arbeidslivet og være en tilrettelegger for løsninger med finansiering og gjennomføring som kan nå ut til hele yrkesgrupper, bransjer og være landsdekkende – slik at alle skal få mulighet til å «lære hele livet».

Generalsekretær i Kompetanseforbundet er Kent Gudmundsen.

Styret består av:
Tove Johansen, styreleder
Trond Vegard Sagen Eriksen, styrets nestleder
Geir Barvik, styremedlem
Birgitte H. Johnsen, styremedlem

Vår kontor- og postadresse er:
Kompetanseforbundet
Storgata 51
0182 Oslo

Telefon: +47 222 31 400
E-post: postmottak@kompetanseforbundet.no