Kompetanseforbundet har to fagråd som bidrar i kompetansepolitiske spørsmål innenfor livslang læring overordnet og for rammevilkår for høyere yrkesfaglig utdanning.

Les mer om våre to fagråd her:

Nasjonalt fagråd i Kompetanseforbundet

Nasjonalt fagskoleråd i Kompetanseforbundet

Kompetanseforbundet har gjennom studieforbundene i Kunnskapsdepartementet med tilhørende medlemsorganisasjoner fra tilnærmet hele det organiserte arbeidslivet, samt fagskoler med over 10% av alle landets fagskolestudenter, en unik mulighet til å trekke veksler på innsikt, fagkompetanse og nettverk som bidrar til utvikling av kompetansepolitikken i Norge.