Sammen skal vi bidra til livslang læring for alle

Kompetanseforbundet er en samarbeidsorganisasjon for de fire studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartementet. Disse er Studieforbundet AOF, Akademisk studieforbund, Studieforbundet Livslang læring og Studieforbundet Næring og Samfunn. Til sammen har studieforbundene langt over 100 medlemsorganisasjoner og representerer blant annet hele det organiserte arbeidslivet i Norge. Dette gir Kompetanseforbundet en unik mulighet til å trekke veksler på medlemsorganisasjonenes innsikt og kunnskap om kompetansebehovet ute i førstelinjen til arbeidslivet og bedriftenes hverdag.

Kompetanseforbundet har i denne sammenheng nedsatt et eget fagråd som skal arbeide opp mot det offentlige Kompetansebehovsutvalget, og slik bidra til at vi er fremoverlente og aktive i å bidra til livslang læring for alle i Norge.

Vår ambisjon er å fylle rommet for korte og modulbaserte etter- og videreutdanningsbehov i samfunnet, og som ofte faller litt utenfor kjerneoppgavene til tradisjonell videregående opplæring, fagskoler, høgskoler og universiteter. Vår aktivitet skal bli et nytt viktig tannhjul i utdanningssystemet.

Slik bidrar vi til at samfunnet kan møte omstillingen mer effektivt og tett på behovet hos den enkelte.

Sammen skal vi bidra til livslang læring for alle.

Du liker kanskje også...