Nasjonalt fagråd i Kompetanseforbundet(på bildet manglet Birgitte Jordahl, Anne Cathrine Berger og Ola Deinboll): Fra venstre bak: Tormod Skjerve, Anders Kvermo Langseth, Kari-Anne Aanerud, Kent Gudmundsen. Fra venstre foran: Tove Johansen, Wenche Halvorsen, Trude Tinnlund.


Kompetanseforbundet har gjennom våre studieforbund et unikt nettverk som samler tilnærmet hele det organiserte arbeidslivet i Norge. Dette gjør det mulig å samle kunnskap fra førstelinjen i arbeidslivet, se behov i en tidlig fase og bedre bidra til utvikling av nye etter- og videreutdanningstilbud, dimensjonering av tilbudene som skal tilbys og ikke minst gi innspill til styrker og svakheter i rammevilkårene for etter- og videreutdanningsfeltet i Norge. Fagrådet til Kompetanseforbundet er sammensatt av følgende representanter:

Tove Johansen, leder
Anders Kvernmo Langseth, Stortinget/Ap
Anne Cathrine Berger, NITO
Birgitte Jordahl, Tekna
Kari-Anne Aanerud, Norsk Landbruksrådgivning
Ola Deinboll, Norsk Fagutdanning
Tormod Skjerve, FU Fagskole
Trude Tinnlund, LO
Wenche Halvorsen, Folkeuniversitetet

Kent Gudmundsen, Generalsekretær