Våre regionale kontakter:

Finnmark: finnmark@kompetanseforbundet.no

Troms: troms@kompetanseforbundet.no

Nordland: nordland@kompetanseforbundet.no

Trøndelag: trondelag@kompetanseforbundet.no

Møre og Romsdal: moreogromsdal@kompetanseforbundet.no

Vestland: vestland@kompetanseforbundet.no

Rogaland: rogaland@kompetanseforbundet.no

Agder: agder@kompetanseforbundet.no

Telemark: telemark@kompetanseforbundet.no

Vestfold: vestfold@kompetanseforbundet.no

Buskerud: buskerud@kompetanseforbundet.no

Akershus og Oslo: akershusogoslo@kompetanseforbundet.no

Østfold: ostfold@kompetanseforbundet.no

Innlandet: innlandet@kompetanseforbundet.no

Ved spørsmål om vårt regionale arbeid kan også henvendelse rettes til vårt hovedkontor: postmottak@kompetanseforbundet.no
Sentralbord: 222 31 400