Arendalsuka: Hvordan skal vi klare omstillingene samfunnet står overfor?

Sammen med LO, NHO og Nasjonalt Fagskoleråd gjennomfører Kompetanseforbundet arrangementet «Hvordan skal vi klare omstillingene samfunnet står overfor?» i Samfunnsteltet i Arendal sentrum, tirsdag 16.august kl1200-1250.

Følge arrangementet LIVE gjennom denne lenken i det aktuelle tidsrommet. Det streames direkte fra Samfunnsteltet i Arendal her:

https://19dysb.videomarketingplatform.co/v.ihtml/player.html?token=79d3ae8dbc036b0d8961&live%5fid=76362603&source=embed

Fellesarrangementet vil rette fokus på hvordan utdanningssektoren og samfunnet settes på prøve som følge av ny teknologi, nye krav, grønn omstilling og økende migrasjon.

Hvert år tilføres nyutdannede til arbeidslivet med ny kompetanse, men utgjør bare 3 % av arbeidsstokken. Dermed står 97 % med ulike behov for kompetansepåfyll for å møte nye krav. Over 70 % mener de mangler nødvendig digital kompetanse, og
SSB fremskriver at vi vil mangle 88 000 fagarbeidere innen 2035.

Vi utfordrer deltakerne under arrangementet til å tenke nytt og gi bedre svar på hvordan vi fremover skal klare å gi etter- og videreutdanning til alle med behov.

Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør E24

Til å lede debatten stiller samfunnsredaktør i E24, Torbjørn Røe Isaksen.

I panelet vil blant annet stortingsrepresentantene Maren Grøthe (Sp), Margret Hagerup (H) og Freddy A. Øvstegård (SV) delta. Alle er medlemmer av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Maren Grøthe, Sp, Sør-Trøndelag
Margret Hagerup, Høyre, Rogaland
Freddy André Øvstegård, SV, Østfold

I tillegg vil LO-sekretær Trude Tinnlund, leder av Nasjonalt Fagskoleråd Tord Hauge og Generalsekretær i Kompetanseforbundet, Kent Gudmundsen, delta.

Les mer om arrangementet på Arendalsuka sine hjemmesider:

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17231

Håper vi sees i Arendal, men om du ikke kan være der kan du følge arrangementet live på C

Du liker kanskje også...