Arbeidet med ny kompetansereform for arbeidslivet igangsatt

Tirsdag 20.juni nedsatte regjeringen det partssammensatte utvalget som skal jobbe frem forslag til ny kompetansereform for arbeidslivet. Utvalget vil levere sin rapport innen 31.oktober 2024.

Nye krav blant annet som følge av grønn omstilling, økt digitalisering og automasering, migrasjon og krav til å tenke beredskap og sikkerhet fører til at arbeidslivet er i kontinuerlig omstilling. Det krever mer av kompetansepolitikken og utdanningstilbydere i møte med samfunnets og arbeidslivets behov. Kompetanseheving og omstilling på arbeidslivets premisser vil derfor stå sentralt i utvalgets arbeid og anbefalinger, slik at man lykkes med livslang læring i praksis.

Kompetanseforbundet vil gjennom våre medlemsorganisasjoner og medlemmer i fagrådet bidra og gi innspill til dette arbeidet og med en målsetting om å få et skikkelig løft for kompetansepolitikken i årene som følger.

Utvalget som regjeringen har oppnevnt består av:

Leder: Svein Richard Brandtzæg, tidligere leder av Norsk Hydro.
Partene har selv nominert sine medlemmer til utvalget. Utvalgsmedlemmene er:
LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
NHO: Advokat Gro Øien, Rælingen
YS: Nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen, Drammen
Spekter: Fagsjef Trond Bergene, Lillestrøm
KS: Avdelingsdirektør Bjarte Rørmark, Oslo
Virke: Fagsjef Kristine Bettum, Oslo
Akademikerne: Seniorrådgiver Joakim Østbye, Oslo
Unio: Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt, Oslo
Kommunal- og distriktsdepartementet: Utredningsleder Turid Semb, Oslo

Les mer på regjeringen.no

Du liker kanskje også...