Kompetanseforbundet inngår samarbeidsavtale med Norske Utdanningssentre

Kompetanseforbundet inngikk i dag en samarbeidsavtale med Norske Utdanningssentre. Dette vil bidra til å løfte tilgangen på arbeidslivsrelevant etter- og videreutdanning i hele Norge og styrker innholdet i Norske Utdanningssentre.

Partene er også enige om å jobbe for en styrking av nasjonale og regionale rammevilkår for etter- og videreutdanning og for utdanningssentrene/ studiesentrene som helhet.

Styrelederne Tove Johansen i Kompetanseforbundet og Vegard Herlyng i Norske Utdanningssentre, sammen med Generalsekretær i Kompetanseforbundet, Kent Gudmundsen, diskuterer mulighetene som åpner seg fremover etter at samarbeidsavtalen er kommet på plass.

Styreleder i Kompetanseforbundet, Tove Johansen, trekker frem at man fremover skal samarbeide tettere opp mot det regionale nivået for å svare sterkere på arbeidslivets kompetansebehov:

Vi ser frem til å følge opp og fylle denne avtalen med innhold i de ulike regionene og slik bidra til å styrke den regionale og lokale tilgangen på utdanningstilbud. Det vil være til gjensidig nytte for oss som signerer her i dag, men særlig for den enkelte voksne som får tilgang flere utdanningstilbud, sier Tove Johansen.

Styreleder i Norske Utdanningssentre, Vegard Herlyng, ser frem til fortsettelsen:

Vår visjon er å gi hele landets befolking en reell mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi. Et samarbeid med Kompetanseforbundet vil gjøre at enda flere kompetansehevingstiltak blir tilgjengelige ute på de enkelte senterne. Dette samarbeidet vil styrke begge parter og ikke minst gi et bedre tilbud til Norges befolkning. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Vegard Herlyng.

Generalsekretær i Kompetanseforbundet, Kent Gudmundsen, gleder seg til å ta fatt på arbeidet med å følge opp denne avtalen, slik at man kan styrke det regionale og lokale tilbudet i tiden fremover.

Dette følger opp Stortingets vedtak i Kompetansereformen og er med på å styrke målsettingene til Hurdal-plattformen om livslang læring. Kompetanseforbundet har som mål å styrke tilbudet og tilgangen til etter- og videreutdanning i hele Norge. Nå får vi en viktig strategisk samarbeidspartner og hvor vi gjensidig utfyller hverandres formål. Dette vil bidra til at vi når ut til flere voksne som kan fylle på underveis uavhengig av livssituasjon, sier Kent Gudmundsen.

Fakta om Norske Utdanningssentre:

NU er en frittstående interesseorganisasjon for utdannings- og studiesentrene i Norge. Sammen med våre medlemmer er vi opptatt av å gi hele landets befolkning en reell mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi. Vi sikrer at lokale kompetansebehov dekkes, og bidrar til både gode offentlig tjenester og vekst og utvikling i næringslivet over hele landet.
I Norge har vi utdanningssentre fra Vadsø i nord til Lister i sør. De driftes på ulike måter, er ulikt organisert, har forskjellig eierskap, ulikt navn og profil, og har ulike porteføljer, men en fellesnevner er at de alle har vokst frem ut fra et lokalt behov, fungerer som lokale utviklingsaktører, og er bindeledd mellom akademia og regionene. Strukturendringene i utdanningssektoren og dokumenterte behov for kompetanseheving ute i regionene har ytterligere aktualisert utdanningssentrene sin rolle som lokal motor, megler og møteplass.

Du liker kanskje også...