200.000 tok etterutdanning i 2023

Vi gir kompetansepåfyll til mange yrkesgrupper

Oversikten for 2023 er klar og viser at studieforbundene under Kunnskapsdepartementet leverte etterutdanninger gjennom Voksenopplæringsloven til 199 725 personer. Det er en økning på 11% …

Vi gir kompetansepåfyll til mange yrkesgrupper

180 000 tok etterutdanning i 2022

Oversikten for 2022 er klar og viser at studieforbundene under Kunnskapsdepartementet leverte etterutdanninger gjennom Voksenopplæringsloven til 179 926 personer. Det er en økning på over …

Arendalsuka: Svikter utdanningssystemet de voksne?

Sammen med studieforbundene i Kunnskapsdepartementet gjennomfører Kompetanseforbundet arrangementet, «Svikter utdanningssystemet de voksne?» i Samfunnsteltet i Arendal sentrum, tirsdag den 16.august kl1830-1920. Følge arrangementet LIVE gjennom denne …

Oppstartsmøte i Nasjonalt Fagråd

Mandag 7.mars gjennomførte Nasjonalt Fagråd sitt første møte i Kompetanseforbundet og startet arbeidet med innspill til videreutvikling av tilbud for arbeidslivet innen etter- og videreutdanning, …

Vi ordner brikken som mangler

Sammen skal vi bidra til livslang læring for alle

Vår ambisjon er å fylle rommet for korte og modulbaserte etter- og videreutdanningsbehov i samfunnet, og som ofte faller litt utenfor kjerneoppgavene til tradisjonell videregående opplæring, fagskoler, høgskoler og universiteter. Vår aktivitet skal bli et nytt viktig tannhjul i utdanningssystemet.