Showing: 1 - 9 of 22 RESULTS

200.000 tok etterutdanning i 2023

Vi gir kompetansepåfyll til mange yrkesgrupper

Oversikten for 2023 er klar og viser at studieforbundene under Kunnskapsdepartementet leverte etterutdanninger gjennom Voksenopplæringsloven til 199 725 personer. Det er en økning på 11% …