Showing: 1 - 10 of 20 RESULTS
Vi gir kompetansepåfyll til mange yrkesgrupper

180 000 tok etterutdanning i 2022

Oversikten for 2022 er klar og viser at studieforbundene under Kunnskapsdepartementet leverte etterutdanninger gjennom Voksenopplæringsloven til 179 926 personer. Det er en økning på over …