Showing: 1 - 9 of 21 RESULTS

200.000 tok etterutdanning i 2023

Vi gir kompetansepåfyll til mange yrkesgrupper

Oversikten for 2023 er klar og viser at studieforbundene under Kunnskapsdepartementet leverte etterutdanninger gjennom Voksenopplæringsloven til 199 725 personer. Det er en økning på 11% …

Vi gir kompetansepåfyll til mange yrkesgrupper

180 000 tok etterutdanning i 2022

Oversikten for 2022 er klar og viser at studieforbundene under Kunnskapsdepartementet leverte etterutdanninger gjennom Voksenopplæringsloven til 179 926 personer. Det er en økning på over …