Showing: 10 - 18 of 21 RESULTS

Arendalsuka: Svikter utdanningssystemet de voksne?

Sammen med studieforbundene i Kunnskapsdepartementet gjennomfører Kompetanseforbundet arrangementet, «Svikter utdanningssystemet de voksne?» i Samfunnsteltet i Arendal sentrum, tirsdag den 16.august kl1830-1920. Følge arrangementet LIVE gjennom denne …

Oppstartsmøte i Nasjonalt Fagråd

Mandag 7.mars gjennomførte Nasjonalt Fagråd sitt første møte i Kompetanseforbundet og startet arbeidet med innspill til videreutvikling av tilbud for arbeidslivet innen etter- og videreutdanning, …