Showing: 10 - 18 of 22 RESULTS

180 000 tok etterutdanning i 2022

Vi gir kompetansepåfyll til mange yrkesgrupper

Oversikten for 2022 er klar og viser at studieforbundene under Kunnskapsdepartementet leverte etterutdanninger gjennom Voksenopplæringsloven til 179 926 personer. Det er en økning på over …

Arendalsuka: Svikter utdanningssystemet de voksne?

Sammen med studieforbundene i Kunnskapsdepartementet gjennomfører Kompetanseforbundet arrangementet, «Svikter utdanningssystemet de voksne?» i Samfunnsteltet i Arendal sentrum, tirsdag den 16.august kl1830-1920. Følge arrangementet LIVE gjennom denne …