Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Sammen skal vi bidra til livslang læring for alle

Vi ordner brikken som mangler

Vår ambisjon er å fylle rommet for korte og modulbaserte etter- og videreutdanningsbehov i samfunnet, og som ofte faller litt utenfor kjerneoppgavene til tradisjonell videregående opplæring, fagskoler, høgskoler og universiteter. Vår aktivitet skal bli et nytt viktig tannhjul i utdanningssystemet.