Studieforbundene under Kunnskapsdepartementet leverer på samfunnsoppdraget og rammebevilgningene over statsbudsjettet med en omfattende etter- og videreutdanningsaktivitet. I tillegg til etterutdanninger og studieforbundsaktivitet driftes også en rekke fagskoler, og det leveres utdanninger i samarbeid med UH-sektoren.

Nedenfor finner du oversikt over aktiviteten under Kompetanseforbundet. Deler av virksomheten har de siste driftsårene naturlig nok vært preget av korona-situasjonen og medført lavere aktivitet enn ved normalår, mens andre deler har opplevd økt etterspørsel etter kompetanseheving.

Voksenopplæringsmidler:

Studieforbundene under KD leverer i hovedsak etterutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen.

2021

Antall kurs

8 687

Antall deltakere

167 265

231 516

Antall etterutdanninger

Antall deltakere

Antall timer

30 618

Tilrettelegging

2 %

Kart

304 av 356

Antall timer nettundervisning

Antall timer med tilrettelegging

Antall kommuner med aktivitet

(Etterutdanningstilbud fra studieforbund godkjent under Kunnskapsdepartementet og med statsstøtte i tråd med Voksenopplæringsloven.)

Se flere detaljer og analyser på etterutdanningsaktiviteten fra vår egen statistikkportal.

Ytterligere detaljert statistikk for:

Akademisk studieforbund

Studieforbundet AOF Norge

Studieforbundet Livslang læring

Studieforbundet næring og samfunn

Sjekk ut mer fra den offisielle studieforbundsstatistikken på SSB sine hjemmesider.

Fagskolene:

Fagskolene som ligger i studieforbundsordningen utgjør i overkant 10 % av alle fagskolestudenter i Norge årlig. Studentene fordeler seg på fire fagskoler og en rekke fagområder, og hvor skolene i tillegg til ordinær akkreditering av studietilbudene fra NOKUT, også innehar flere fagområdeakkrediteringer.

2021

FagskolerVårHøst
Antall studenterStudiepoengAntall studenterStudiepoeng
AOF Norge2 06035 8552 27520 125
Folkeuniversitetet5506.4659158 172
Sum:2 61042 3203 19028 297

(Antall studenter)

(Antall studiepong)

(Antall studenter)

(Antall studiepong)

(Innrapportert statistikk til DBH Fagskolestatistikk for vår og høst-semestrene)

Øvrige etter- og videreutdanningstilbud*:

Etterutdanningstilbud:Studiepoeng:Deltakere:Timer:
1 8865602,5**23 236139 055
* Finansiering kan være Kompetansepluss, Bransjeprogram, Norskopplæringsordningen (IMDI), NAV, fylkeskommuner/kommuner, bedrifter, m.v.
** I samarbeid med UH-sektor, rapporteres inn fra den enkelte institusjon.